Kakovost in razvoj

Tovarna meril KOVINE d.d., je zavezana h kakovosti. Naši izdelki so namenjeni merjenju in kontroli dolžin, navpičnosti, vodoravnosti in kotnosti.

Izdelki so skladni z mednarodnimi standardi in izsledki meroslovja. Merila zagotavljajo sledljivost do nacionalnih in mednarodnih etalonov. Na zahtevo kupcev merila overjamo v akreditiranih laboratorijih.

Vsi naši izdelki so dosežek lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Kupca želimo zadovoljiti s točnimi, funkcionalnimi in prijaznimi merili. V letu 2000 je naša družba pridobila certifikat ISO 9001. Certifikat potrjuje, da družba celoten poslovni proces - od razvoja, proizvodnje do trženja - obvladuje skladno z mednarodnim standardom.

    V letu 2018 je naša družba pridobila tudi certifikat ISO 9001:2015. Certifikat je bil podaljšan leta 2021 (velja do 2024) . Podjetje ima tudi certifikat SQ, ki je bil podaljšan do leta 2024.